Welkom bij CHS Handtherapie

Specifieke expertise en aandacht voor dat belangrijke deel van uw lichaam: uw handen.

Maak direct een afspraak

Maak een keuze door op een van de onderstaande knoppen te klikken.

Therapeut

CHS Handtherapie is een initiatief van Shirley Stougie en heeft vestigingen in Rotterdam en Schiedam.

Na het VWO en de studie fysiotherapie aan de Hogeschool Rotterdam is Shirley in 2007 begonnen als handtherapeut / fysiotherapeut in het Franciscus Gasthuis & Vlietland te Rotterdam. Na een in-company training handtherapie en een 1-jarige post hbo opleiding handtherapie van het Nederlands Paramedisch instituut (NPi) heeft ze zich volledig toegelegd op het behandelen van cliënten met klachten van de handen, polsen en ellebogen. Daarnaast is ze sinds 2010 cursuscoördinator van de cursus handtherapie en hand en pols masterclasses van het NPi. Om zich verder te bekwamen in het vak handfysiotherapie heeft ze een aantal werkbezoeken afgelegd in Engeland (Pulvertaft Hand Centre, Royal Derby Hospital, Derby en Wythenshawe Hospital, Manchester) en participeert ze als hoofonderzoeker in wetenschappelijk onderzoek van het Amsterdam UMC, het Amphia Ziekenhuis en het UMC Utrecht.

In het Franciscus Gasthuis & Vlietland neemt ze deel aan gecombineerde hand en pols spreekuren met medisch specialisten van de afdelingen plastische, reconstructieve en handchirurgie, orthopedie, revalidatie, neurologie, traumachirurgie en reumatologie en behandelt ze cliënten op verzoek van één van deze handspecialisten. Door deze unieke samenwerking van CHS Handtherapie en de medisch specialisten in het Franciscus Gasthuis & Vlietland staat alle diagnostiek, behandeling en nazorg onder één dak voor u klaar.

We zijn 1 team met 1 taak: een maximaal behandelresultaat.

Publicaties

Hemi-Hamate Autograft Arthroplasty for the Proximal Interphalangeal Joint Revisited: A New Surgical Approach (PDF)

Reconstruction of Distal Radius Osteochondral Defects Using Metatarsal Autografts: a Multi-case Series (PDF)

Clinical results of patients with combined Aptis distal radioulnar joint arthroplasty and total wrist arthroplasty

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlStougie, S.D. is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Behandelingen

Waarvoor kunt u terecht bij CHS Handtherapie?

Vingers
 • Vingertop letsel
 • Mallet finger
 • Triggerfinger
 • Gebroken vingerkootje
 • Vinger uit de kom
 • Volair plaatletsel
 • Artrose
 • Artrodese
 • PIP prothese
 • Boutonnière deformiteit
 • Swanneck deformiteit
 • Enchondroom
 • Amputatie
 • Ganglion
 • Nagelbedletsel
 • Botstandcorrectie
 • Peesverklevingen / Tenolyse
 • Artrolyse
Duim
 • Triggerduim
 • Duimbasis artrose
 • Skiduim (UCL letsel)
 • Botbreuk
 • Nagelbedletsel
 • Topletsel
 • Amputatie
 • Botstandcorrectie
Hand
 • Gebroken middenhandsbeentje
 • Handversmalling
 • M. Dupuytren
 • Triggerfinger release (TVR)
 • Botstandcorrectie
Pols
 • Midcarpale instabiliteit
 • Brunelli plastiek
 • Carpal boss
 • PT Artrose
 • TFCC letsel
 • Artrose DRU- gewricht
 • Kienböck
 • M. de Quervain
 • Carpaal tunnel syndroom (CTS)
 • Carpaal tunnel release (CTR)
 • Pronator teres syndroom
 • Gebroken pols
 • Polsprothese
 • Scheker prothese
 • Peesontsteking
 • Peesletsel
 • Ganglion
 • LCTH arthrodese
 • Proximale rij carpectomie
 • SL laesie
 • Scaphoid fractuur
 • Botstandcorrectie
Elleboog
 • Prothese
 • Peesontsteking
 • Breuk radiuskop
 • Golferselleboog
 • Tenniselleboog
 • Cubitale tunnelsyndroom

Handtherapie

De hand is een uniek onderdeel van het menselijk lichaam en tot vele functies in staat. Met onze handen kunnen we communiceren, werken, sporten, instrumenten bespelen, tillen en gereedschap hanteren.

De anatomie van de hand is zeer fijn en ingewikkeld. Alle onderdelen van de hand zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Daarmee is de hand ook uiterst kwetsbaar. Bij een letsel of aandoening kan het gebruik van de hand al snel verstoord raken. Handelingen die voorheen als vanzelfsprekend verliepen kunnen ineens de grootste aandacht vereisen.

Een handtherapeut is een erkende fysiotherapeut of ergotherapeut. Middels uitgebreide nascholing en klinische ervaring heeft hij/zij zich gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van personen met een letsel of aandoening van de hand en/of pols.

De handtherapeut adviseert, behandelt en begeleidt. Dit kan eenmalig zijn, maar u kunt ook gedurende een langere periode handtherapie krijgen.

Aandoeningen van de hand en pols kunnen op vele manieren ontstaan en zeer verschillend van aard zijn. Instabiliteit van de pols en of vingers, zenuwbeklemmingen, peesontstekingen en breuken kunnen grote gevolgen hebben voor uw handvaardigheid en vragen om speciale zorg.

Een operatie van de hand, pols of onderarm vereist gespecialiseerde chirurgische precisie. Het herstel na een dergelijke operatie vraagt ook om specialistische kennis en zorg.

Informatie

Kies een onderwerp voor meer informatie:

Behandelingen voor fysiotherapie / handtherapie worden vergoed door uw zorgverzekeraar als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. In de polisvoorwaarden kunt u het aantal te vergoeden behandelingen terugvinden.
Behandelingen van chronische aandoeningen worden na 20 behandelingen wel vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze basisverzekering geldt een wettelijk eigen risico! Voor kinderen tot 18 jaar gelden andere voorwaarden: die informatie kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

CHS Handtherapie heeft met bijna alle zorgverzekeraars  een contract afgesloten, behalve met ENO, Salland, Zorg Direct en Holland Zorg. Dit houdt in dat de behandelingen veelal direct bij uw zorgverzekeraar worden ingediend en gedeclareerd. Indien u verzekerd bent bij ENO, Salland, Zorg Direct, Holland Zorg of niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie bij een andere zorgverzekeraar dient u de behandeling direct per PIN te betalen. Hiervoor gelden de volgende tarieven:

Intake en onderzoek na verwijzing van een arts € 63,00
Consult handfysiotherapie € 58,00
Niet nagekomen afspraak € 38,00
Rapporten op basis van uurtarief € 110,00
Telefonische zitting € 20,00

PIN logo

Spalkmateriaal wordt niet vergoed door de verzekering, dit dient u zelf te betalen.

Diverse (confectie) spalken kunt u online aanschaffen of bij een instrumentmaker bij u in de buurt. De therapeut geeft u hierin advies.

LET OP! Als u op één dag een afspraak maakt bij 2 verschillende fysiotherapeuten, wordt slechts één van de twee behandelingen vergoed door de verzekering. Houdt hier a.u.b. rekening mee als u een afspraak maakt.

U kunt uw afspraak bij voorkeur maken via de afspraakplanner op de website of via de e-mail. Voor het wijzigen of annuleren van een afspraak kunt u bij voorkeur een e-mail sturen. Indien de therapeut tijdens het behandelen niet in de gelegenheid is om de telefoon op te nemen kunt u een e-mail , sms of een whatsapp bericht sturen. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Afspraakplanner

Contact via Whatsapp

Contact via mail

Wij vragen u bij de eerste afspraak om uw identiteitsbewijs, uw verzekeringspas en de verwijsbrief van de medisch specialist.

In het Franciscus Gasthuis & Vlietland kunt u echter alleen terecht met een verwijzing van een medisch specialist in het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos wijzigen of annuleren. Bij wijziging of annulering binnen 24 uur en bij het niet nakomen van een gemaakte afspraak wordt het behandeltarief in rekening gebracht.

Aan het eind van de behandeling maakt de therapeut met u een vervolgafspraak. Deze afspraak wordt in de mate van het mogelijke op uw wensen afgestemd.

Als uw medisch specialist vindt dat u in aanmerking komt voor specialistische behandeling van uw hand- en/ of polsklachten kan hij of zij uw verwijzing mailen naar info@chs-handtherapie.nl, opsturen of aan u meegeven.

U kunt dan een afspraak maken voor een intakegesprek/onderzoek.

CHS Handtherapie werkt in het Franciscus Gasthuis & Vlietland alleen op verwijzing van een medisch specialist in het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Voor overleg met verwijzers is Shirley Stougie te bereiken via Siilo, info@chs-handtherapie.nl of telefonisch.

Persoonlijke gegevens
In de navolging van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) worden uw persoonlijke gegevens en de informatie betreffende uw behandelingen opgeslagen in een vertrouwelijk behandeldossier. Uw therapeut is verplicht uw medische gegevens geheim te houden. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt indien u daar toestemming voor geeft.

Gebruik van e-mailadressen
CHS Handtherapie ziet vele voordelen in het gebruik van de e-mail. Er wordt aan u gevraagd of het e-mailadres mag worden toegevoegd aan de persoonsgegevens. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens is er toestemming nodig om de e-mailadressen te gebruiken.

CHS Handtherapie wil de e-mailadressen alleen gebruiken in de volgende gevallen:

 • Als onderdeel van het dossier ten behoeve van het patiëntenregistratiesysteem FysioOne.
 • Voor het versturen van vragenlijsten en therapeutische oefeningen op verzoek van de patiënt.
 • Voor het versturen van tevredenheidsonderzoeken via Qualiview.
 • Bij verhindering door de therapeut en de patiënt is telefonisch niet bereikbaar.

Mocht er bezwaar zijn tegen het gebruik maken van een e-mailadres of het versturen van vragenlijsten / tevredenheidsonderzoeken dan kunt u dit aangeven bij de handfysiotherapeut.

Klachten
Wanneer u een klacht heeft over uw therapeut of over de gang van zaken binnen de praktijk wordt u verzocht dit te bespreken met uw therapeut. Ook kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken. CHS Handtherapie is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.